Hvordan få en plass i Fjordhagen?

For å få en plass i Fjordhagen må pasienten/klienten/brukeren, hos oss kalt eleven, komme inn til oss for en uforpliktende samtale. Gjerne i sammen med de som finansierer oppholdet.

Meningen med dette møtet er at eleven skal bli vist rundt i Fjordhagen og få informasjon om hva som foregår i behandlingen vår.

Elevene skal da kunne vurdere om de kan dra nytte av denne behandlingen eller ikke. Vi i Fjordhagen skal også danne oss en mening om hvorvidt vi tror eleven kan nyttiggjøre seg av et opphold hos oss.

Fjordhagen har i flere år jobbet tett sammen med en rekke etater. Det har til nå vært private, firma, kriminalomsorg/fengsel, sosial kontor og NAV, samt noen oppdrag for spesialisthelsetjenesten.Vi er interessert i å samarbeide med alle de som kan hjelpe oss å nå vår målsetning som er å hjelpe rusavhengige til varig totalavhold fra alle rusmidler.

Utfordringen ved å få plass i Fjordhagen har til nå vært å få til en kostnadsdekning. Det har stort sett, til enhver tid, vært ledige plasser. I utgangspunktet er alle elever med rusavhengighet, utfordringer innenfor kriminalitet, vold og psykiatri velkomne for å se om tilbudet vårt kan være en hjelp for de.